Συνολικές προβολές σελίδας

Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2013

Οφέλη από τη συνεκπαίδευση παιδιών τυπικής ανάπτυξης και παιδιών με αναπηρία

Από το βιβλίο ''Οικογένειες παιδιών με ιδιαίτερες δυσκολίες και σχολική ένταξη'' (τα αποδίδω συνοπτικά)

Α. Οφέλη για το παιδί με αναπηρία
1. Το παιδί αποδραματοποιεί την κατάσταση του (αναπηρία) με την έκθεση στο ''βλέμμα του άλλου'', μαθαίνει να διαχειρίζεται την εικόνα του ''μη υγιούς'', αποδραματοποιεί το στίγμα. Βρίσκει τρόπους να διαπραγματευτεί  την κατάσταση αυτή με τρόπο ενεργητικό με το περιβάλλον του. Έχει τη δυνατότητα να μετασχηματίσει τις  αναπαραστάσεις που συνδέονται με την κατάσταση της αναπηρίας.
2. Βελτιώνεται η εικόνα που έχει για τον εαυτό του και η αυτοεκτίμησή του εφόσον θεωρεί τον εαυτό του ''κανονικό'' μαθητή. Προϋπόθεση είναι να συνεργάζονται οι ειδικοί θεραπευτές του με τους εκπαιδευτικούς για το καλύτερο δυνατό πλάνο μάθησης.
3. Μαθαίνει να διαχειρίζεται την αναπηρία του στο πλαίσιο μιας φυσιολογικής ζωής και αναπτύσσει την κοινωνική του αυτονομία. Μαθαίνει την επικοινωνία.
4. Μαθαίνει να έχει προσδοκίες και απαιτήσεις ανάλογες με των άλλων.
5. Οικοδομεί ένα δίκτυο κοινωνικών σχέσεων. Μαθαίνει να αντιμετωπίζει εχθρικές/ αρνητικές καταστάσεις. Μαθαίνει να διατηρεί μια ποιότητα ζωής
6. Αποκομίζει σημαντικά οφέλη σε όλα τα επίπεδα μάθησης.

Β. Οφέλη για τα άλλα παιδιά
1.Τροποποιούν τα στερεότυπα που έχουν για την αναπηρία, αν όχι τα γενικά στερεότυπα, τουλάχιστον ό,τι  αφορά το συμμαθητή τους με αναπηρία με τον οποίο συμβιώνουν.
2. Μαθαίνουν την ανοχή στη διαφορετικότητα.
3.Επωφελούνται και αυτά από τις προσαρμογές που γίνονται στο διδακτικό και γνωστικό κομμάτι, χάριν του συμμαθητή με την αναπηρία (καλύτερη παρουσίαση των οδηγιών, τροποποίηση του ρυθμού της τάξης, μεγαλύτερη ενασχόληση με τις ατομικές δυσκολίες των μαθητών)
4. Εμπλέκονται στην αναζήτηση λύσεων σε προβλήματα που παρουσιάζονται στην τάξη, λόγω του συμμαθητή με αναπηρία. Έτσι γίνονται υπεύθυνα, αναδεικνύονται οι ικανότητές τους και αλλάζει η σχέση τους με τον εκπαιδευτικό.

Σημειώνω ότι το βιβλίο συνεχίζει με τα οφέλη για τους γονείς των παιδιών με αναπηρία, τους γονείς των άλλων παιδιών, τους θεραπευτές των παιδιών με αναπηρία και τους εκπαιδευτικούς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου