Συνολικές προβολές σελίδας

Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2011

Σύστημα ταξινόμησης λειτουργικότητας της αδρής κινητικότητας παιδιών και νέων με εγκεφαλική παράλυση (τελευταίο)

Ανάμεσα στα 6α και 12α γενέθλια

Επίπεδο Ι:Το παιδί περπατά μέσα κι έξω από το σπίτι και ανεβοκατεβαίνει σκάλες χωρίς περιορισμούς. Εκτελεί δεξιότητες όπως το τρέξιμο και το πήδημα, αλλά η ταχύτητα, η ισσοροπία και ο συντονισμός είναι μειωμένος

Επίπεδο ΙΙ: Το παιδί περπατά μέσω κι έξω από το σπίτι και ανεβοκατεβαίνει σκάλες κρατημένο από τα κάγκελα.Αντιμετωπίζει περιορισμούς στο περπάτημα σε έδαφος με ανωμαλίες ή επικλινές όπως επίσης και στο περπάτημα σε μέρη με πολύ κόσμο ή με περιορισμένο χώρο. Για τρέξιμο και πήδημα υπάρχει στην καλύτερη περίπτωση ελάχιστη ικανότηρτα.

Επίπεδο ΙΙΙ: Το παιδί περπατά μέσα και έξω με βοήθημα βάδισης. Ενδέχεται να ανεβοκατεβαίνει σκαλιά κρατημένο από το κάγκελο. Ανάλογα με τη λειτουργικότητα των χεριών μπορεί να κυλά χειροκίνητο αναπηρικό αμαξίδιο ή να το μεταφέρουν άλλοι για μακρινές αποστάσεις ή επάνω σε ανώμαλες επιφάνειες.

Επίπεδο ΙV:Το παιδί ενδέχεται να διατηρεί την κινητικότητα που απέκτησε έως την ηλικία των 6 ετών ή να βασίζεται περισσότερο στο αναπηρικό αμαξίδιο για να κινηθεί στο σπίτι, στο σχολείο και στην κοινότητα. Το παιδί ενδέχεται να έχει αυτόνομη κινητικότητα με τη χρήση ηλεκτρικού αναπηρικού αμαξιδίου.

Επίπεδο V:  Η φυσική αναπηρία εμποδίζει τον ηθελημένο έλεγχο της κίνησης και την ικανότητα να κρατηθεί το κεφάλι και το σώμα όρθιο. Όλες οι περιοχές της κινητικότητας είναι περιορισμένες. Οι περιορισμοί στο κάθισμα και στην όρθια θέση δεν αίρονται πλήρως με τη χρήση βοηθητικής τεχνολογίας και προσαρμοσμένου εξοπλισμού. Το παιδί δεν έχει αυτόνομη κινητικότητα και πρέπει να μεταφέρεται. Μερικά παιδιά επιτυγχάνουν αυτόνομη κίνηση με τη χρήση ηλεκτρικού αμαξιδίου ειδικά προσαρμοσμένου.


Έφηβοι 12-18 ετών

Επίπεδο Ι: Ο έφηβος περπατά στο σπίτι, στο σχολείο, έξω και στην κοινότητα. Μπορεί ν'ανεβοκατεβαίνει πεζοδρόμια χωρίς βοήθεια και σκάλες χωρίς να κρατιέται. Εκτελεί δεξιότητες όπως το τρέξιμο και το πήδημα, αλλά η ταχύτητα, η ισορροπία και ο συντονισμός είναι περιορισμένα. Ενδέχεται να συμμετέχει σε φυσικές δραστηριότητες και αθλήματα ανάλογα με τις προσωπικές του προτιμήσεις και περιβαλλοντικούς παράγοντες

Επίπεδο ΙΙ: Ο έφηβος περπατά στους περισσότερους χώρους. Περιβαλλοντικοί παράγοντες (ανώμαλο ή επικλινές έδαφος, μακρινές αποστάσεις), χρονικοί περιορισμοί, αποδοχή από τους συνομηλίκους του και προσωπικές προτιμήσεις επηρεάζουν την επιλογή του τρόπου κίνησης. Στο σχολείο ή τη δουλειά μπορεί να περπατάει χρησιμοποιώντας ένα βοήθημα χειρός για ασφάλεια. Έξω και στην κοινότητα μπορεί να χρησιμοποιεί αναπηρικό αμαξίδιο για μακρινές αποστάσεις. Μπορεί ν'ανεβοκατεβαίνει σκαλιά κρατημένος από το κάγκελο ή με βοήθεια αν δεν υπάρχει κάγκελο. Ενδέχεται να συμμετέχει σε φυσικές δραστηριότητες και αθλήματα, αφού έχουν γίνει οι απαραίτητες προσαρμογές.

Επίπεδο ΙΙΙ: Ο έφηβος μπορεί να περπατήσει με βοήθημα που κρατά με το χέρι. Επιλέγει τρόπο κινητικότητας ανάλογα με τις φυσικές του ικανότητες και περιβαλλοντικούς και προσωπικούς παράγοντες. Στο κάθισμα ενδέχεται να χρειάζεται ζώνη για ευθυγράμμιση της λεκάνης και ισορροπία. Για να σηκωθεί από την καρέκλα ή το πάτωμα, απαιτείται βοήθεια από άλλον ή στήριξη σε σταθερή επιφάνεια. Στο σχολείο μπορεί να χρησιμοποιεί χειροκίνητο ή ηλεκτρικό αμαξίδιο. Έξω και στην κοινότητα πρέπει να μεταφέρεται από άλλον ή να χρησιμοποιεί ηλεκτρικό αμαξίδιο. Μπορεί ν'ανεβοκατέβει σκαλιά κρατημένος από το κάγκελο και με επίβλεψη ή βοήθεια από άλλον. Ενδέχεται να συμμετέχει σε φυσικές δραστηριότητες και αθλήματα, αφού έχουν γίνει οι κατάλληλες προσαρμογές που περιλαμβάνουν χειροκίνητο ή ηλεκτρικό αμαξίδιο.

Επίπεδο ΙV: Ο έφηβος χρησιμοποιεί αμαξίδιο στους περισσότερους χώρους. Απαιτείται προσαρμοσμένο κάθισμα για έλεγχο του κορμού και της λεκάνης. Φυσική βοήθεια από 1 ή 2 άτομα απαιτείται για τις μεταφορές. Στο σπίτι ενδέχεται να περπατάει μικρές αποστάσεις με βοήθεια, να χρησιμοποιεί αμαξίδιο ή περιπατητήρα με υποστήριξη του κορμού, αφού τον βοηθήσει κάποιος να τοποθετηθεί σε αυτόν. Μπορεί να χρησιμοποιεί ηλεκτρικό αμαξίδιο. Αν δεν είναι διαθέσιμο πρέπει να μεταφέρεται από άλλους με χειροκίνητο αμαξίδιο.Μπορεί να συμμετέχει σε φυσικές δραστηριότητες και αθλήματα με τις κατάλληλες προσαρμογές συμπεριλαμβανομένης της βοήθειας από άλλον και/ή του ηλεκτρικού αμαξιδίου

Επίπεδο V: Ο έφηβος μεταφέρεται με χειροκίνητο αμαξίδιο σε όλες τις περιπτώσεις. Έχει περιορισμό στο να κρατήσει το κεφάλι και το σώμα όρθιο και να ελέγξει τις κινήσεις των χεριών και των ποδιών. Η βοηθητική τεχνολογία χρησιμοποιείται για να βελτιώσει την ευθυγράμμιση, το κάθισμα, την όρθια θέση και την κινητικότητα αλλά δεν αίρει πλήρως τους περιορισμούς. Φυσική βοήθεια από 1 ή 2 άτομα ή μηχανική ανύψωση απαιτείται για τις μεταφορές. Ο έφηβος ενδέχεται ν' αποκτήσει αυτόνομη κινητικότητα χρησιμοποιώντας ηλεκτρικό αμαξίδιο. Συμμετοχή σε φυσικές δραστηριότητες  απαιτεί ηλεκτρικό αμαξίδιο με ειδικές προσαρμογές και φυσική βοήθεια από άλλον

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου